Omroep

Met ‘Omroep’ wordt hier bedoeld de Nederlandse lokale omroep, met name Omroep Berg en Dal, voorheen Omroep Groesbeek.

Er zijn twee pagina’s betreffende Omroep Berg en Dal:

Omroep BD techniek: foto’s van de technische apparatuur

Documentatie BD: algemene, door mij geschreven, gebruiksdocumenten

Alles is afgeschermd met een password.