Suriname Starnieuws Verkiezing

Een greep uit het nieuws vanaf zondag 31 mei 2015 betreffende de verkiezing:


 V7 tekent bezwaar rond hertelling aan bij OKB
(Gepubliceerd: 31-05-2015 Bron: Starnieuws)

V7 heeft zojuist een protestbrief gestuurd naar de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos. Er wordt protest aangetekend tegen de gang van zaken bij de hertelling van stembureaus Paramaribo. Aangegeven wordt dat vertegenwoordigers van V7 onheus zijn behandeld omdat ze protest aantekenden. Gedreigd werd hen uit de zaal te zetten.  Aangegeven wordt dat in plaats van 21 stembureaus, zoals de NDP heeft aangegeven, nu een hertelling plaatsvindt op 38 stembureaus. De brief is ondertekend door coördinator Chan Santokhi. Het schrijven is voorbereid door deskundigen uit verschillende partijen van V7. Er is ook een kopie gestuurd naar minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken


Hertelling wordt uitgebreid
(Gepubliceerd: 31-05-2015 Bron: De Ware Tijd)

PARAMARIBO – Waar aanvankelijk hertelling zou plaatsvinden van stemmen die op 21 stembureaus waren uitgebracht, is die zondagmiddag uitgebreid naar inmiddels 38 stembureaus. De NDP heeft zaterdag het hoofdstembureau Paramaribo schriftelijk gevraagd onderzoek te doen naar vermoedelijke malversaties bij eerdergenoemde 21 stembureaus.

Bij de hertelling heerst veel verwarring. Tijdens de hertelling bleek al gauw dat een deel van de DNA-stembiljetten van stembureau 16 niet te vinden was. Hoofdstembureauvoorzitter Jerry Miranda staakte toen de telling. Aanvankelijk zou zijn overwogen om op het desbetreffend stembureau of in het gehele ressort Blauwgrond een herstemming te doen organiseren. Intussen zijn de ontbrekende biljetten gevonden in een pakket dat niet verzegeld was in een eveneens niet verzegelde doos. De telling werd toen hervat. Combinatie V7 is intussen bezig protestbrieven te schrijven om bij de verkiezingsautoriteiten te deponeren.

De hertelling brengt talrijke onregelmatigheden boven water. Zo blijkt dat het personeel van veel stembureaus de dozen waarin stembriefjes werden gedaan nauwelijks volgens de vooraf gegeven instructies hebben verzegeld. Sommige kartonnen dozen waren helemaal niet met lak verzegeld. Dit zorgt ervoor  dat er steeds meer wantrouwen onstaat over de voorlopige uitslag van de verkiezingen. Een aantal politieke leiders zijn naar het Anthony Nesty Indoorstadion waar de hertelling plaatsvindt, getrokken. Zij zijn misnoegd over de gang van zaken. Ook het Onafhankelijk Kiesbreau volgt de gang van zaken met argusogen.

“De wijze waarop het nu eraan toe gaat is alles behalve transparant. Dit alles wijst erop dat er duidelijk is gemanipuleerd bij de verkiezingen”, zei Chandrikapersad Santokhi, coordinator van V7 aan journalisten. Deze combinatie gelooft, aldus Santokhi, niet meer dat de telling “onafhankelijk” gebeurt. De NDP, die volgens de voorlopige uitslag de verkiezingen van maandag heeft gewonnen, te nadrukkelijk aanwezig in het hertellingsproces. NDP-vertegenwoordigers zeggen blij te zijn, dat het hun partij is die ondanks de verkiezingswinst degene is die aan de bel heeft getrokken, waardoor nu de onregelmatigheden naar boven komen.


Zoekgeraakte stembiljetten kiesbureau 16 gevonden
(Gepubliceerd: 31-05-2015 Bron: Starnieuws)

Steeds meer onvolkomenheden komen naar boven bij de hertelling van de stembureaus. Nu worden er ongeveer 38 stembureaus herteld. De Nationale Democratische Partij (NDP) had gevraagd om hertelling van 21 stembureaus. Het is niet duidelijk wie heeft besloten om meer stembureaus te hertellen dan aanvankelijk was gevraagd.

In de stemkist van stembureau 16 is een deel stembiljet aangetroffen nadat deze is heropend. Het personeel van het stembureau is al langer dan een half uur op zoek naar de stembiljetten, die in de verzegelde kist hoorden te zitten. Op dit stembureau zouden 676 kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Bij de zoek geraakte stembiljetten gaat het om de blauwe biljetten, waarop gestemd moest worden voor DNA. Ruth Wijdenbosch zegt dat ze van de voorzitter van het stembureau heeft begrepen dat alles in de kist zat toen ze die heeft afgeleverd. En nu zitten een deel van die blauwe biljetten er niet in.

Stembiljetten mochten in enveloppen zijn aangeleverd, maar dan moesten deze verzegeld zijn. Er is tot nog toe geen spoor van de stembiljetten van stembureau 16 van ressort Blauwgrond. Het gaat er heel amateuristisch aan toe. Er wordt nu naarstig gezocht naar de ontbrekende biljetten. De voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo is met de politie nu in een ruimte waar de stembussen zich bevinden.

Het pakket is nu gevonden in een doos die niet is verzegeld en ook het pakje met biljetten is niet verzegeld. De voorzitter van stembureau 16 zegt dat zij het pakje op de stemkist had gelegd, maar omdat het niet stevig genoeg was hebben anderen het in een doos gedaan. Er is protest hiertegen aangetekend. De telling die al was begonnen is nu gestopt, omdat onduidelijk is wat er nu moet gebeuren bij dit stembureau.


Telling stembureau 16 ondanks protesten hervat
(Gepubliceerd: 31-05-2015 Bron: Starnieuws)

Telling van stembureau 16 is weer aangevangen. Voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, districtscommissaris Jerry Miranda, die ongeveer een half uur geleden de telling nog had aangehouden, heeft nu fiat gegeven voor de telling. Van dit stembureau ontbrak een deel van de stembiljetten die na ongeveer een uur zoeken in een niet verzegelde doos en in een niet verzegelde pakket is gevonden.

Er zijn heel veel protesten van de V7-vertegenwoordigers en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk op het verloop van de hertelling. V7-coördinator Chan Santokhi die met alle andere V7-leiders in de Anthony Nesty Sporthal is, zegt aan Starnieuws dat er zwaar wordt gemanipuleerd. “De wijze waarop het nu eraan toe gaan is alles behalve transparant. Dit alles wijst erop dat er duidelijk is gemanipuleerd bij de verkiezingen.”

Na grimmige rapportages van de vertegenwoordigers van V7 is Santokhi zelf naar het hoofdstembureau Paramaribo gereden. Het wordt er steeds drukker en de bezorgdheid neemt toe. Er is een overleg moment geweest tussen ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk en de V7-leiders. Ook Brunswijk zegt dat hij wordt afgesnauwd als hij vragen stelt en dat niemand van de leidinggevenden behoorlijk luistert.

Juristen van V7 zijn drukdoende na te gaan welke stappen moeten worden ondernomen. “We geloven niet meer in de hertelling,” zegt Santokhi. Hij vindt dat er nu geen sprake is van een onafhankelijke telling. De NDP is te indringend bezig om van een onafhankelijke hertelling te spreken, zegt hij. Er wordt geen antwoord gegeven op vragen van de protesterenden en wordt iedereen afgesnauwd. Duidelijk is dat niet alleen V7 zeer ontevreden is maar ook de Alternatieve Combinatie van Brunswijk.


DC. Miranda: ‘U mag willen wat u wilt, wij doen het werk’
(Gepubliceerd: 31-05-2015 Bron: Starnieuws)
Met veel strubbelingen en protest is de hertelling van de 21 stembureaus net begonnen. Vertegenwoordigers van V7 en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk hadden gevraagd om de processen-verbaal (pv’s) eerst te zien van de eerste telling. Daar heeft de voorzitter van het hoofdstembureau van Paramaribo, districtscommissaris Jerry Miranda niet mee ingestemd.

“Wij doen het werk en u gaat niet voor ons bepalen welke werkwijze wij moeten hanteren,” klonk het. Het ging er opeens zo heftig aan toe dat ondervoorzitter van het hoofdstembureau, Mike Nerkust, met krachtige en op geïrriteerde wijze zei: “Als hij nog een keer praat, zet hem eruit. Wie niet luistert, gaat eruit.” V7-vertegenwoordiger Geetapersad Gangaram Panday zei dat ze de pv’s vooraf wilden zien om te kunnen vergelijken met de hertelling die nu plaatsvindt.

Het punt dat Gangaram Panday maakte is dat de stemmen al geteld waren en dat de pv’s in bijzijn van eenieder gelezen moesten worden. Nerkust besliste dat na de telling beide pv’s zullen worden opgelezen. “Dat is toch hetzelfde,” vond hij. Bij het protest dat daarop volgde, beval hij een ieder te verwijderen die het proces zou verstoren. “Wij doen het werk, u mag willen wat u wil, maar wij doen het op onze manier,” beet dc Miranda de protesterenden van zich af. “Waar ben u bang voor?”

Niet alleen vertegenwoordigers van V7 maar ook de andere partijvertegenwoordigers hebben moeite met de gang van zaken. Eenieder moet zich op een afstand van 5 meter houden van de tellers. De telling is nu bezig. Voor klachten zijn de protesterende vertegenwoordigers verwezen naar het Onafhankelijk Kiesbureau.


Stembussenopslag in het Anthony Nesty Indoorstadion
Een blik in de ruimte in de Anthony Nesty Sporthal waar de nu lege stembussen staan opgeslagen.


Geen bezwaren bij openbare zitting Paramaribo
(Gepubliceerd: 09-06-2015 Bron: Starnieuws)

De openbare zitting van het hoofdbureau Paramaribo is vanmiddag rustig verlopen. Er is geen verandering gekomen in de zetelverdeling. De Nationale Democratische Partij (NDP) is gebleven bij de 9 Assembleezetels in Paramaribo. V7 heeft er 6, Alternatieve Combinatie/ABOP 1 en DOE 1. De NDP heeft 149 ressortraads- en 16 districtsraadszetels. V7 heeft 51 ressortraads- en 5 districtsraadszetels.

De politieke partijen die vertegenwoordigd waren, hebben geen bezwaar aangetekend tegen het proces-verbaal van het hoofdstembureau. Zij kregen daartoe de gelegenheid. De partijen leggen zich neer bij de uitslag. Voorzitter van het hoofdstembureau, districtscommissaris Jerry Miranda, zei dat er naar eer en geweten is gewerkt. Hij merkte op dat de uitslag even heeft geduurd, omdat het hoofdstembureau alles dubbel heeft willen controleren. Er is ook een hertelling geweest bij 38 stembureaus.


30 nieuwe leden in De Nationale Assemblee
(Gepubliceerd: 08-06-2015 Bron: Starnieuws)

In De Nationale Assemblee zullen 21 leden terugkeren in de nieuwe samenstelling. 30 nieuwe parlementariërs zullen deel uitmaken van de volksvertegenwoordiging, die op 30 juni voor het eerst bijeen zal komen. 13 vrouwelijke kandidaten zijn gekozen tot Assembleelid. In het vorige parlement waren er slechts 5 vrouwen. De meeste vrouwelijke assembleeleden (8) komen uit de paarse partij (NDP.

Desi Bouterse, voorzitter van de NDP heeft opnieuw de meeste kiezers achter zich gekregen. Hij is goed voor ruim 34.000 stemmen. Tijdens de vorige verkiezing had Bouterse 18.329 stemmen. VHP-voorzitter, Chan Santokhi, die in Wanica woont, heeft 17.812 stemmen achter zich gekregen.Tijdens de vorige verkiezing kreeg hij als ‘lijstduwer’ 14.416 stemmen. De derde persoon die veel stemmen in de wacht sleepte is Dew Sharman. Hij kreeg ruim 12.000 stemmen. De VHP had haar leden gevraagd om op Sharman te stemmen, die op nummer 16 gekandideerd was. Hij is de enige kandidaat op de lijst van V7 die met voorkeur is gekozen. Op de NDP-lijst is Ashwin Adhin een blikvanger. Hij heeft na Bouterse en Soeresh Algoe (7.806 in Wanica) met ruim 6.000 stemmen, de meeste kiezers achter zich gekregen.


Verkiezingsuitslag officieel vastgesteld
(Gepubliceerd: 15-06-2015 Bron: Starnieuws)

PARAMARIBO – In een openbare vergadering heeft het Centraal Hoofdstembureau (CHS) maandagmiddag de uitslag van de op 25 mei gehouden verkiezingen officieel vastgesteld. Van elk kiesdistrict werd het aantal geldig uitgebrachte stemmen per politieke organisatie en de gewonnen rr-, dr- en dna-zetels opgenoemd.
Visueel was de presentatie van de resultaten niet altijd te volgen omdat het elektronische scherm waarop die geprojecteerd werden soms uitviel. De zitting in het KKF-gebouw werd bijgewoond  door leden van de verschillende hoofdstembureaus, vertegenwoordigers van politieke partijen alsook de voorzitter  en enkele leden van het Onafhankelijk Kiesbureau.
Aan het einde van de vergadering deelde CHS-voorzitter Eugene Merkus mee, dat in totaal 259.458 geldige stemmen zijn uitgebracht en dat naast de 51 leden voor het parlement 118 kandidaten zijn gekozen als districtsraadslid en 764 als ressortraadslid. Kort daarna werden door vertegenwoordigers van enkele politieke partijen opmerkingen en bezwaren geplaatst. Henk Ramnandanlall van Palu wees het CHS erop, dat zijn partij op districtsraadsniveau twee zetels teveel had gekregen en en op ressortraadsniveau zeven te veel. Na de correctie viel Palu terug naar twee zetels op districtsraadsniveau en zeven op ressortraadsniveau.

CHS-voorzitter Eugene Merkus tekent het procesverbaal

CHS-voorzitter Eugene Merkus tekent het procesverbaal waarin de landelijke uitslag van de op 25 mei gehouden verkiezingen is vastgelegd.


Op 14 juli 2015 is in het gebouw van DNA in een speciale zitting opnieuw gekozen voor Desi Bouterse als president voor de komende vijf jaar. Er was geen stemming nodig om dat er geen tegenkandidaten waren voorgedragen. Als Vice President werd de minister van onderwijs Ashwin Adhin benoemd.

(Een fraaie foto van het ANP waarop Bouterse en Vice-president Ashwin Adhin te zien zijn heb ik moeten verwijderen i.v.m. schending van auteursrechten)


Proef in onderstaand fragement uit een column in de krant De Ware TIjd de sfeer tijdens de zitting en de aansluitende persconferentie:
[bron: Column: The Clip – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2015/07/16]

“Het venijn zit hem in de staart, nu de verkiezingen achter de rug zijn. De wens van de man van de mooiste vrouw van Suriname gaat in vervulling: nog vijf jaren ongehinderd het presidentschap naar eigen inzichten invullen. Als eerste daad waste hij zijn handen alvast in onschuld. “Er breken zure tijden aan. We gaan een zware recessie tegemoet. Het wordt geen gemakkelijke periode. Ik ben niet somber maar realistisch en unu musu dray anu pari a boto.” Zoveel onheilspellends kon ik nauwelijks geloven in een inaugureel woord dat als dank had moeten dienen voor de zoete winst van het presidentschap dat hij in de schoot geworpen kreeg. De formele bijeenkomst dinsdag had alles van een koude en kille operatie van een terminale patiënt. Alleen de locatie was geen operatiekamer maar het onontsmette DNA-gebouw. Vijf jaar geleden werd er nog met spanning gekozen. Nu heeft de wil van het volk (eenenvijftig assembleeleden) haar stem voor zichzelf gehouden. De grootspraak buiten het parlement verstomde binnen. Elk kritisch geluid op de presidentsverkiezing leek overdonderd door het monotone ritme van militaire laarzen over de stille straten van Paramaribo. In plaats daarvan hoorde je in elke oppositionele felicitatie een doffe knieval voor constructieve samenwerking. Met name Ronnie Brunswijk en Chandrikapersad Santokhi konden hun openlijke aanzoek zelfs voor blinden en doven niet verborgen houden.”

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.