Vergunning

Het blijft lastig die verblijfsvergunning. Mijn aanvraag lag gereed voor ondertekening op het bureau van de voormalige minister van Justitie en Politie. Echter de minister was demissionair. De nieuwe minister houdt opruiming en ontslaat het hoofd Vreemdelingen Zaken op grond van corruptie. Net weer een dag terug en dan brandt het gebouw af waar Vreemdelingen Zaken gevestigd was af. Waarschijnlijk lagen daar mijn documenten voor mijn aanvraag en zijn die nu verkoold. Als enig bewijs heb ik een papieren bevestiging van mijn aanvraag en daarmee kom ik het land wel weer uit. Zo ging het ook bij het vertrek naar Nederland voor mijn vakantie.

Paramaribo - Brand bij JusPol

Uit de krant:
Gebouw Justitie & Politie vat weer vlam (18 Sep, 20:51)
Het gebouw van Justitie en Politie dat vanmorgen vlam had gevat, staat weer in brand. In de ochtend was vooral rook te zien, maar nu is er sprake van uitslaande vlammen. Minister Jennifer van Dijk-Silos zei eerder op de dag dat veel verloren is gegaan. Documenten van Vreemdelingenzaken zijn compleet vernietigd. Andere afdelingen hebben waterschade opgelopen. Het gebouw vatte weer vlam rond 19.30 uur.  Het is nog niet duidelijk hoe het komt dat het pand weer vlam heeft gevat. De brandweer is nog bezig met blussingswerkzaamheden.

Kortsluiting uitgesloten bij brand Justitie & Politie (20 Sep, 18:08)
De brand in het gebouw van het ministerie van Justitie en Politie aan de Lim A Postraat, is niet ontstaan door een kortsluiting. Dit blijkt uit het voorlopige onderzoek van een speciaal onderzoeksteam van de politie.  Uit het technische en tactische onderzoek tot nu toe, is het aannemelijk dat hier sprake is van menselijk handelen. Het onderzoeksteam heeft verder geconstateerd dat er mogelijk meerdere personen betrokken zouden zijn geweest bij de brand. Uit het onderzoek moet nog blijken of de brand opzettelijk is gesticht. Een aantal werknemers dat in het gebouw werkzaam was, is voor maandag opgeroepen voor verhoor. Het gebouw vatte vrijdagochtend vlam. Nadat de brand meester was en het pand was overgedragen door de Brandweer, stond het gebouw in de avond weer in lichterlaaie. Ook hierover moet er een verklaring komen.

Personeel Vreemdelingenzaken naar huis (1 okt 2015)
Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft de daad bij het  woord gevoegd en dertien personeelsleden bij de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken naar huis gestuurd. Mensen die ruim een jaar terug op  arbeidsovereenkomst in dienst waren genomen, zullen geen verlenging van hun  contract krijgen. Ook twee waarnemend sectiehoofden van de afdelingen  Uitzetting & Toelating en Vestiging zijn bedankt. De minister heeft de dienst opgestart met nieuwe personen. Er is sprake van brandstichting van het gebouw.
Minister Jennifer van Dijk SilosIn het schrijven van de minister zegt zij dat er een algehele reorganisatie plaatsvindt op deze hoofdafdeling en dat hun diensten niet meer gewenst zijn. Allen hebben hun ontslag per brief gehad en moesten per gisteren terstond alle bezittingen van de dienst inleveren. Zij die nog recht hadden op verlof moesten die opnemen en aansluitend daarop mogen ze vertrekken.
Ook van de afdelingen Naturalisatie en Loket Dienst zijn mensen ontslagen. Enkelen waren gehuisvest in het afgebrande gebouw aan de Lim A Postraat. Eerder had minister Van Dijk-Silos de onderdirecteur Vreemdelingenzaken, Ingrid Kindooi, per direct uit haar functie ontlast. Op 13 augustus is gestart met een politioneel onderzoek. De bewindsvrouw had bij haar aantreden al opgemerkt dat zich ernstige zaken voordoen op Vreemdelingenzaken.

 

Ministerieoverschrijdende corruptie bij smeergeldaffaire Vreemdelingenzaken  (14-10- 2015)

Naast het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) blijken meerdere ministeries betrokken te zijn bij de zogenaamde smeergeldaffaire van de afdeling Vreemdelingenzaken van Juspol. Het gaat om ‘ministerieoverschrijdende’ corruptie. Deze mededeling deed minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie dinsdagmiddag in De Nationale Assemblee (DNA). ‘Om de ernst ervan te laten inzien, is er vanuit Hong Kong via de computer een netwerk opgezet, dat ministerieoverschrijdend is. Er zijn dus meerdere ministeries betrokken bij het gebeuren met betrekking tot smeergelden in verband met verblijfsvergunningen. Er zijn zelfs ambtenaren bij betrokken, waarbij je zelf denkt hoe dat mogelijk is geweest’, stelde de bewindsvrouw. Het gaat om de ministeries van Juspol, Buitenlandse Zaken en nog een derde niet bij naam genoemd ministerie. Silos wil het onderzoek bij dat ministerie niet frustreren, vandaar dat zij de naam nog niet wil prijsgeven. Silos zegt dat het onderzoek van de brand in september heeft uitgewezen dat er inderdaad sprake is geweest van brandstichting. Het zou volgens haar vermoedelijk gaan om de groep die de leiding buiten heeft. Dit alles komt volgens de minister uit een officieel onderzoeksrapport. ‘De betrokkenheid van mensen is breed. Het gaat zowel om hoge als lage ambtenaren.’ Silos benadrukte dat zij naar aanleiding hiervan geen enkele keus had dan de hele afdeling naar aanleiding van al deze zaken op non-actief te stellen.

Alleen maar het feit dat er op de dag van de brand meer dan de helft van de afdeling met ziekteverlof was, heeft een lichtje bij haar doen branden. ‘Het beleid van Juspol is erop gericht dat we tot de bottom zullen gaan. Er zijn aanwijzingen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt deze zaak verder, maar als minister van Juspol beschik ik al over de informatie’, aldus de minister.

Silos zegt bij haar aantreden een achterstand van 5.000 verblijfsvergunningen te hebben aangetroffen. Deze worden op dit moment gescreend, aangezien een heleboel nog vol fouten zitten. De voorwaarden en vereisten waren volgens haar niet volledig, maar de beschikkingen waren al voorbereid. ‘U begrijpt dat ik geen beschikkingen ga ondertekenen, waarvan de aanvragen niet voldoen aan de vereisten.’ Zo heeft zij ervoor gekozen om ongeveer 100 stuks na goede voorbereiding te onderteken. Het ‘verrotte boel’ van de afdeling was volgens haar debet aan het meewerken hieraan. Ook de kwestie van klantonvriendelijkheid bij de loketten verbaast haar niet. Volgens Silos werd er gewoon USD 1000 als steekpenning gevraagd en werden beschikkingen letterlijk verkocht. Zij heeft daarom gemeend deze afdeling tijdelijk te sluiten. Per november zal getracht worden een heel nieuw systeem op te zetten, waarbij de aanvraag geheel online zal gaan en het systeem compleet beveiligd zal worden. Slechts twee tot drie mensen zullen volgens haar toegang hebben tot het systeem. Hiermee zal zij trachten de afdeling minder corruptiegevoelig te maken.

De assembleeleden Asiskumar Gajadien, Amzad Abdoel, Ingrid Karta-Bink en Raymond Sapoen juichten de openheid van de minister gisteren in de assemblee toe. Zij willen van andere ministers weten hoe zij het probleem op hun departement zullen aanpakken. Volgens Abdoel moeten soortgelijke zaken met wortel en tak worden uitgeroeid.

Reacties zijn gesloten.