Corruptie

Paramaribo - Brand bij JusPol 2Het wordt steeds duidelijker waarom ik nog steeds wacht op de toekenning van mijn aangevraagde verblijfsvergunning. Het blijkt dat er een achterstand in de verwerking is van 5000 aanvragen, zo lees ik in de krant van 14 oktober 2015. Lees er meer over in onderstaand artikel uit de krant:

Ministerieoverschrijdende corruptie bij smeergeldaffaire Vreemdelingenzaken
(Bron: Dagblad Suriname 14-10- 2015)

Naast het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) blijken meerdere ministeries betrokken te zijn bij de zogenaamde smeergeldaffaire van de afdeling Vreemdelingenzaken van Juspol. Het gaat om ‘ministerieoverschrijdende’ corruptie. Deze mededeling deed minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie dinsdagmiddag in De Nationale Assemblee (DNA). ‘Om de ernst ervan te laten inzien, is er vanuit Hong Kong via de computer een netwerk opgezet, dat ministerieoverschrijdend is. Er zijn dus meerdere ministeries betrokken bij het gebeuren met betrekking tot smeergelden in verband met verblijfsvergunningen. Er zijn zelfs ambtenaren bij betrokken, waarbij je zelf denkt hoe dat mogelijk is geweest’, stelde de bewindsvrouw. Het gaat om de ministeries van Juspol, Buitenlandse Zaken en nog een derde niet bij naam genoemd ministerie. Silos wil het onderzoek bij dat ministerie niet frustreren, vandaar dat zij de naam nog niet wil prijsgeven. Silos zegt dat het onderzoek van de brand in september heeft uitgewezen dat er inderdaad sprake is geweest van brandstichting. Het zou volgens haar vermoedelijk gaan om de groep die de leiding buiten heeft. Dit alles komt volgens de minister uit een officieel onderzoeksrapport. ‘De betrokkenheid van mensen is breed. Het gaat zowel om hoge als lage ambtenaren.’ Silos benadrukte dat zij naar aanleiding hiervan geen enkele keus had dan de hele afdeling naar aanleiding van al deze zaken op non-actief te stellen.

Alleen maar het feit dat er op de dag van de brand meer dan de helft van de afdeling met ziekteverlof was, heeft een lichtje bij haar doen branden. ‘Het beleid van Juspol is erop gericht dat we tot de bottom zullen gaan. Er zijn aanwijzingen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt deze zaak verder, maar als minister van Juspol beschik ik al over de informatie’, aldus de minister.

Silos zegt bij haar aantreden een achterstand van 5.000 verblijfsvergunningen te hebben aangetroffen. Deze worden op dit moment gescreend, aangezien een heleboel nog vol fouten zitten. De voorwaarden en vereisten waren volgens haar niet volledig, maar de beschikkingen waren al voorbereid. ‘U begrijpt dat ik geen beschikkingen ga ondertekenen, waarvan de aanvragen niet voldoen aan de vereisten.’ Zo heeft zij ervoor gekozen om ongeveer 100 stuks na goede voorbereiding te onderteken. Het ‘verrotte boel’ van de afdeling was volgens haar debet aan het meewerken hieraan. Ook de kwestie van klantonvriendelijkheid bij de loketten verbaast haar niet. Volgens Silos werd er gewoon USD 1000 als steekpenning gevraagd en werden beschikkingen letterlijk verkocht. Zij heeft daarom gemeend deze afdeling tijdelijk te sluiten. Per november zal getracht worden een heel nieuw systeem op te zetten, waarbij de aanvraag geheel online zal gaan en het systeem compleet beveiligd zal worden. Slechts twee tot drie mensen zullen volgens haar toegang hebben tot het systeem. Hiermee zal zij trachten de afdeling minder corruptiegevoelig te maken.

 

Reacties zijn gesloten.